Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Koirametsä Reviiri Oy

3290401-2 

050 520 2719

Ruopingintie 53, 49490 Neuvoton

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Leppä

050 520 2719

info@koirametsareviiri.fi

Tietoja käytetään vain Koirametsä Reviiri Oy:n tarkoituksiin. Keräämme asiakasrekisteriä ajanvarausjärjestelmän tilaustietoja- laskutusta sekä maksuvahvistusta varten sekä sisäänkäynnin portin koodien määrittämistä varten  Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Koirametsä Reviirin verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Asiakkaista tallentuvat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot sekä varaushistoria ja mahdollisesti muut asiakkaan ilmoittamat Koirametsä Reviirin palvelujen kannalta olennaiset tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä markkinoinnissa.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto tai poistaa tiedot kokonaan.

Tietosuojaseloste laadittu ja tarkastettu 2.8.2022